За контакти

Начало

Обяви и съобщения

История

Колектив

Прием

Мероприятия

Месеци

Вестникът

Спортни успехи

Екскурзии

Проекти

 

 

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” гр. ОПАКА
обл. Търговище  ул. България № 39,

тел: 0879267038; 0876838192
е-mail: sou_opaka2@abv.bg

 

 

 

 

Документи

Бюджет