Профил на купувача

Начало

Обяви и съобщения

История

Колектив

Прием

Мероприятия

Месеци

Вестникът

Спортни успехи

Екскурзии

Проекти

 

СОУ "Васил Левски"
гр.Опака, обл.Търговище, ул. ”България” №39
тел: ЗАС - 0885 845 569; Пом. директор - 0876784994
e-mail: sou_opaka2@abv.bg ; www.sou-opaka.com

Поръчка-спецификация към договор за борсово представителство от 22.03.2016г.

Договор за борсово представителство

Решение за откриване на процедура Публикувано на 23.03.2016г., 11:50ч.

Открита процедура по реда на чл. 90, ал.1, т.11 от ЗОП за доставяне на течно гориво за изгаряне в стационарни горивни инсталации с цел отопление за нуждите на СОУ "Васил Левски" гр. Опака

Обобщена информация по чл. 44, ал. 10, ЗОП

Договор

Уведомление

Протокол

Заповед

Публична покана

Документи

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки

Вътрешни правила за поддържане профила на купувача

Публична покана

Кратко описание: „Доставка на дизелово гориво за отопление за нуждите на СОУ „Васил Левски”, град Опака за отоплителен сезон 2014-2015година”.

Документация

Заповед

Протокол

Договор за гориво

 

 

 

Документи

Бюджет

За контакти