Прием

Начало

Обяви и съобщения

История

Колектив

Мероприятия

Месеци

Вестникът

Спортни успехи

Екскурзии

Проекти

 

Информация за дейностите по приемане на ученици след VІІ клас

Заповед на директора за прием на ученици в VІІІ клас за учебната 2018/19г.

Заповед на директора за прием на ученици в І и V клас за учебната 2018/19г.

Заповед на директора за прием в ІХ клас за учебната 2017/18 г.

Информация за дейностите по приемане на ученици след VІІ клас

Заповед на директора за прием в VІІІ клас за учебната 2017/18 г.

Заповед на директора за прием на ученици в І и V клас за учебната 2017/18 г.

obqva_17

Заповед на директора за прием на ученици за І-ви клас за учебната 2016/2017г.

Документи

Бюджет

За контакти