Обществен съвет

Начало

Обяви и съобщения

История

Колектив

Прием

Мероприятия

Месеци

Вестникът

Спортни успехи

Екскурзии

Проекти

 

Обществен съвет
към СУ ”Васил Левски” град Опака

Васвие Ахмедова – председател
Румяна Добрева – заместник председател
Йордан Кънев – секретар
Членове: Кръстьо Якимов и Гюлнур Хасанова

Покана - ??? 04/22/2019

Протокол №11 - ??? 29.01.2019

Протокол №9 - ??? 05.09.2018

Протокол №8 - ??? 03.09.2018

Протокол №7 - ??? 26.02.2018

Протокол №6 /училищни планове/ - ??? 05.09.2017

Протокол №5 - ??? 18.08.2017

Покана - ??? 17.08.2017

Протокол №4 - ???

Протокол №3 - ???

Покана - ???

Протокол №2 - ???

Покана - ???

Правилник са създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата - ???

Покана до родителите от всички класове и паралелки за обща родителска среща във връзка с процедурата по създаване на Обществен съвет на училището - ???????

Протокол от общото събрание - ???????

Писмо от кмета на общината за определяне на представител на финансиращия орган - ???????

Покана за провеждане на Учредително заседание на Обществения съвет за избор на председател, заместник председател и секретар - ???????

Протокол №1/05.12.2016г. от учредителното събрание на Обществения съвет към СУ ”Васил Левски” град Опака - ???????

 

 

Документи

Бюджет

За контакти