Май - месец на българския език и литеаратура

Начало

Декември

Януари

Март

Април

 

Месец май, най-празничният месец в СУ „В. Левски- град Опака, е посветен на Българския език и литература.    Бяха проведени следните мероприятия: конкурс по краснопис, изложба на отличените творби от конкурсa, радиопредаване за книгата, уреждане на кът на изучавани творци на българската литература в училищната библиотека, маратон на четенето, подготовка и участие в празничния концерт, посветен на 24 май с  рецитал от сборна група - 6 – 9 клас и празничен брой на вестник“Букет“, подготвен от школа по ИТ с ръководител  Пелагия Трифонова - старши учител по информационни технологии. На конкурса по краснопис  на първо място се класира Букет  Невзатова от 6 клас, на второ място - Берна Бейсимова от 8 клас, а трето място зае ученичката от 11 клас Айлен Етемова.    

 

Връзки

Документи

Бюджет

За контакти