Януари - месец  на информационните технологии

Начало

Декември

Март

Април

Май

През месеца се проведе състезание „Текстообработка”, между І и ІІ група на  VІ клас. Участваха по пет състезателя и се съревноваваха за бързина и точност в изпълнение на задачата. Тя включваше форматиране на текст, абзаци и форматиране на страница.Самото състезание протече много емоционално, учениците показаха спортен дух и пред компютъра.
Най-бързо и точно работи Букет Алиева от І група и отборно победиха учениците от І група. Всички състезатели бяха наградени, а отборно получиха грамота на класа.

Проведе се и състезание „Изчисления в електронни таблици”, между VІІа и VІІб клас. От всеки клас участваха по пет състезателя и се съревноваваха за бързина и точност при решаване с формули. Тя включваше изчисления на показанията на електромера, за дневна и нощна енергия с абсолютни клетки.Състезанието протече много емоционално, учениците показаха спортен дух  пред компютъра.
Най-бързо и точно работиха учениците от VІІа клас: Айджан Илмазова, Дилек Мюджелова, Гизем Басриева, Диян Добрев и Мерве Метинова. Всички състезатели бяха наградени и получиха грамота на класа.

А деветокласниците показаха, че могат да работят с програмата Publisher. Изработиха рекламна брошура на училището. Най-добре се справиха Нелджан, Севги и Илкяр. Първенците получиха грамоти и предметни награди.

 

 

На 27.01.2016г. се проведе състезание „Текстообработка”, между VІа и VІб клас. От всеки клас участваха по пет състезатели в отбор:
VІа клас:
Диян Добрев
Дилек Мюджелова
Фиген Фикриева
Гизем Басриева
Ерол Сейханов

VІб клас:
Ренан Ревинов
Серкан Селимов
Айча Тунчерова
Ревасие Кадирова
Иляйда Идаетова 
Учениците се съревноваваха за бързина и точност в изпълнение на задачата. Тя включваше форматиране на текст, абзаци и настройки на страница. 
Самото състезание протече много емоционално, учениците показаха спортен дух и пред компютъра. Диян Добрев беше най-бърз и даде тон на целия отбор от VІа клас, който отмъкна победата.
Всички състезатели бяха наградени с дискове, папки, химикалки, а отборно получиха грамота на класа.
Вторият конкурс-състезание беше обявен през месеца за ІХ клас – Най-добра рекламна брошура на училището. Учениците имаха срок 28.01.2016г. и всички изпратиха на e-mail своите брошури. След като жури ги прегледа и оцени техните качества, определи следните резултати:
І място – Радослав Йорданов –ІХ клас
ІІ място – Неляй Ахмедова – ІХ клас
ІІІ място – Павел Бобев – ІХ клас 
Господин Борисов – директор на СОУ „Васил Левски” награди деветокласниците с органайзър, дискове, папки, химикали и грамоти.

На 21.01.2015г. се проведе състезание „Изчисления в електронни таблици”, между І и ІІ група на VІІ клас. От всяка група участваха по пет състезателя и се съревноваваха за бързина и точност при решаване с формули. Тя включваше изчисления на показанията на електромера, за дневна и нощна енергия с абсолютни клетки.
Състезанието протече много емоционално, учениците показаха спортен дух  пред компютъра.
Най-бързо и точно работиха учениците от ІІ-ра  група. Всички състезатели бяха наградени и получиха грамоти.

В месеца на информационните технологии се проведе конкурс за компютърна рисунка на тема: „Приказките”- „Пипи дългото чорапче”, „Карлсон, който живее на покрива”, „Емил от Льонеберя”. Всички ученици от пети клас изпратиха на e-mail електронна рисунка. На първо място е класирана Айджан Илмазова, на второ – Иляйда Идаетова, а на трето  Ивета Красимирова от V клас. И трите ученички получиха предметни награди.

На 14.01.2015г. се проведе състезание „Текстообработка” между VІа и VІб клас под ръководството на г-жа Трифонова и г-н Трифонов. От всеки клас участваха по пет състезателя и се съревноваваха за бързина и точност в изпълнение на задачата. Тя включваше форматиране на текст, абзаци и форматиране на страница.
Самото състезание протече много емоционално, учениците показаха спортен дух и пред компютъра.
Най-бързо и точно работи Сертан Зунхаев Зияев от VІб клас, но отборно победиха учениците от VІа клас. Всички състезатели бяха наградени с химикалки, а отборно получиха грамота на класа.

  

В СОУ „Васил Левски” продължава традицията всеки месец да бъде посветен на учебен предмет, за да могат учениците да се изявяват и извън учебните занятия, да покажат творчество в неформална  и информална среда. Приключи месецът посветен на географията и философията. Учениците от пети до дванадесети клас активно участваха в организираните изяви по тези предмети, показаха ентусиазъм, любознателност, амбиция  и знания.
С младият учител по философия Кристиян Малджански,  учениците от гимназиален етап  организираха „Световно кафене”,  в което всеки, които има интерес към света на философията сподели свои мисли на тема „Философията през моите очи”. Ученици представиха есета върху философските възгледи на Платон, Аристотел и др. Провокираха публиката да се замисли за битието, за същността на човешкия живот.  Презентираха живота на избрани от тях класици във философската наука. 
Учителите по география Румяна Неделчева и Сейхан  Ахмедов мотивираха учениците и осигуриха поле за изява на младите географи чрез състезанието „Периегез, перипъл – земеописание”, където отбори от седми до дванадесети клас премериха сили в областта „Континенти”, работа с контурни карти, разпознаване на природни обекти. Фотоконкурсът „Опака в сезони през моите очи”  предизвика голям интерес и провокира творчеството на учениците. Таблата „Пролет”, „Лято”, „Есен” и „Зима” показаха красотите на родния град, видян в обектива на тийнеджърите.

 

 

Връзки

Документи

Бюджет

За контакти