Колектив

Начало

Обяви и съобщения

История

Прием

Мероприятия

Месеци

Вестникът

Спортни успехи

Екскурзии

Проекти

 


Директор: Борислав Петров Борисов -

bpborisow@abv.bg

Зам. директор: Ивета Атанасова Иванова - Iveta.ivanova44@abv.bg

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪСТАВ:

Главни учители:

Румяна Борисова – биология и здравно образование -

rumiborisova63@abv.bg

Румяна Неделчева – история и цивилизация -

rif_1989@abv.bg

     Старши учители:    

Илияна Владимирова – начален етап -

Vladimirova.1961@abv.bg

Стелиана Петрова – начален етап -

steli72@abv.bg

 Дора Пенева – начален етап -

dora.peneva@abv.bg

Румянка Михова – начален етап -

foks_81@abv.bg

Даниела Славова – начален етап -

neliii@abv.bg

Пенчо Пенев – начален етап - ЦДО

penev1961@abv.bg

Красимира Христова – начален етап - ЦДО

krasse.6@abv.bg

Мариана Илиева – начален етап ЦДО

mifhe77_05@abv.bg

Анка Марчева – български език и литература -

a_marcheva@abv.bg

Румяна Георгиева – бълг. език и литература -

rum_e@abv.bg

Ергун Али – музика -

ergun.ali@abv.bg

Валентина Ангелова – английски език -

valentine_toteva58@abv.bg

Теменужка Иванова – математика -

nu6i6401@abv.bg

Младен Пенев – математика -

ml_penev@abv.bg

Пелагия Трифонова – информационни технологии -

pegi7o_@abv.bg

Дамян Добрев - физ.възпитание  и спорт -

dicho65@abv.bg

Диян Йорданов – физика и астрономия -

dian_zoro@abv.bg

Рефие Ахмедова – ЦДО -

refi79@abv.bg

Учители :

Росица Ангелова - география и икономика

Севим Юсеинова - български език и литература

kleopatra_melek@abv.bg

Шермин Ахмедова - начален етап

Десислава Петрова - ЦДО

desi_85_85@abv.bg

Антоанета Димитрова - ЦДО

Patrisiq04@abv.bg

НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ:

Главен счетоводител – Айлен Салиева -

a.salieva@sou-opaka.com

Касиер – Илияна Войкова -

il.voykova@sou-opaka.com

ЗАС – Бонка Пенева -

bon4e@abv.bg

Домакин и библиотекар – Маргарита Кирилова -

pif1958@abv.bg

Прислужници – Мюрвет Якубова, Гюлхане Сабриева,

Работник по поддръжка – Венцислав Иванов -

venci@sou-opaka.com

 

Документи

Бюджет

За контакти