Клуб 'Футбол'

Начало

Клуб „Футбол” от СОУ „Васил Левски” град Опака участва във футболния турнир в община Опака.
Младите футболисти се представиха достойно.

Ръководител на ИИД „Футбол”: Борислав Борисов

Връзки

Документи

Бюджет

За контакти