Достъп до информация

 

Начало

История

Колектив

Прием

Мероприятия

Месеци

Вестникът

Спортни успехи

Екскурзии

Проекти

 

 

В СОУ „Васил Левски” град Опака се предоставя обществена информация по Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/.
            Заявления за достъп до обществена информация се подават при ЗАС на СОУ „Васил Левски” град Опака всеки работен ден от 08:00 часа до 17:00 часа. 

Адрес:
гр.Опака, ул.”България” № 39
  етаж ІІ, стая №205
GSM : 0876599704
Заявления за достъп до обществена информация могат да се подават и на
е-mail: sou_opaka2@abv.bg

Вътрешни правила за достъп до обществена информация в СОУ "Васил Левски" град Опака ???????

Информация относно предоставяне на достъп до обществена информация в СОУ "Васил Левски" град Опака ??????????

Заявление за достъп до обществена информация ?????????

Протокол за приемане на устно заявление за достъп до обществена информация ???????? ????? ?????????

Искане за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване ??????

Протокол за предоставяне на достъп до обществена информация/за предоставяне на информация за повторно използване ????????

 

 

 

 

 

Документи

Бюджет

За контакти