Бюджет

Начало

Обяви и съобщения

История

Колектив

Прием

Мероприятия

Месеци

Вестникът

Спортни успехи

Екскурзии

Проекти

Бюджет 2019 г. - Приложение 1

Справка за отчетените разходи към 31.03.2019 г.

Бюджет 2019 г. СУ "Васил Левски" гр. Опака

Справка за отчетените разходи към 31.12.2018 г.

Справка за отчетените разходи към 30.09.2018 г.

Справка за отчетените разходи към 30.06.2018 г.

Справка за отчетените разходи към 31.03.2018г.

Бюджет 2018г. СУ "Васил Левски" гр. Опака

Справка за отчетените разходи към 31.12.2017г.

Справка за отчетените разходи към 30.09.2017г.

Справка за отчетените разходи към 30.06.2017г.

Справка за отчетените разходи към 31.03.2017г.

Бюджет 2017г. СУ "В. Левски" гр. Опака

Бюджет 2016г. СОУ "В. Левски" гр. Опака

Документи

За контакти